Partnerstvo za prostor

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: UP.04.2.1.07.0159

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu od 85% (1.493.730,87 kn) te sufinanciran sredstvima državnog proračuna odn. Ureda za udruge Vlade RH u iznosu od 15% (263.599,56 kn).

Ukupna vrijednost Projekta: 1.757.330,43 kn

Partnerstvo za prostor

Uspostavlja se upravljački model upravljanja za prostor u ulici Mije Krešića 4, po principu društvenog centra– prostor dostupan organizacijama i građanima za održavanje edukacija, tribina, predavanja, predstavljanja, radionica, druženja itd. Kroz projekt će se partneri kapacitirati za sudioničko upravljanje te uspostaviti sustavnu komunikaciju s korisnicima društvenog centra.Dodatno, radi se istraživanje stanja karlovačkih organizacija civilnog društva i izrađuje se Online registar OCD-ova koji djeluju na području Karlovca.

Nositelj projekta

Carpediem Karlovac

Partneri

Ciljevi projekta:

Opći ciljevi

Osnaživanje javno civilnog partnerstva kroz sudioničko upravljanje javnim prostorom i jačanje kapaciteta OCD-a u svrhu unapređenja življenja u zajednici.

Specifični ciljevi

Specifični ciljevi projekta su uspostaviti Partnerstvo za prostor kao upravno tijelo za revitalizaciju i korištenje prostora u javnom vlasništvu te provedba programa i aktivnosti za jačanje kapaciteta OCD-a i unapređenje usluga i aktivnosti za zajednicu.

Trajanje projekta

02.11.2020 – 01.11.2022.

Ukratko o ciljevima projekta

Uspostavljanje upravljačkog modela za prostor u ulici Mije Krešića 4, po principu društvenog centra – prostor dostupan organizacijama i građanima za održavanje edukacija, tribina, predavanja, predstavljanja, radionica, druženja itd.

Kroz projekt će se partneri kapacitirati za sudioničko upravljanje te uspostaviti sustavnu komunikaciju s korisnicima društvenog centra.

Dodatno, kroz Projekt će se izraditi i javno objaviti Online registar OCD-a koji aktivno djeluju na području grada Karlovca.