voditelj projekta
Marko Petančić
marko@carpediem.hr
istraživačica
Nataša Salapura Pavlačić
natasa@carpediem.hr
koordinator aktivnosti
Matija Žibrat
matija.zibrat@carpediem.hr
koordinator aktivnosti
Lukas Šomek
lukas@carpediem.hr
koordinator aktivnosti
Lovro Kranjčević
lovro@carpediem.hr
koordinator aktivnosti
Leopoldina Dakić
leopoldina.dakic@carpediem.hr