Tijelo koje je okosnica sudioničkog modela upravljanja Društvenim centrom "Prostorija".

Čine ga svi partneri na Projektu „Partnerstvo za prostor“ i ima jasno definirane uloge, prava i dužnosti i nači rada.

UV Partnerstvo za prostor služi kao platforma za uključivanje građana i kanaliziranje uočenih potreba putem komunikacije s korisnicima, putem redovitih aktivnosti OCD-a, korisinika prostora i šire javnosti, javnih poziva na predlaganje sadržaja i iskazivanje interesa itd.

images/ilustracije/vijece.png

UV odlučuje o programima i aktivnostima koje se odobravaju a samim tim i održavaju u DC "Prostoriija", te po potrebi dodjeljuje sredstva za njihovu provedbu.

Pravilnik o radu

Svoj rad Upravno vijeće regulira Pravilnikom o radu, kojeg možete vidjeti ovdje:

Programi aktivnosti

Odobreni programi za aktivnosti za 2021. godinu su na poveznicama dolje:

Zapisnici sa sastanaka

UV se redovito sastaje i zapisnici sa sastanaka se javno objavljuju. Zapisnike možete naći ovdje

Društveni centar „Prostorija“ je naš novouređeni prostor za djelovanje, a nalazi se u ulici Mije Krešića 4, u samom centru Karlovca.

Prostor je u vlasništvu našeg partnera u provedbi ovog Projekta, Grada Karlovca, a dat je na upravljanje Udruzi Carpe Diem i sam prostor ima površinu od 100-tinjak m2.

Sama ideja za njegovo otvaranje i stavljanje u funkciju potekla je od dugogodišnjeg problema s kojim se suočavaju mnoge karlovačke udruge, a to je nedostatak adekvatnog prostora za provedbu svojih aktivnosti.

Za što služi ovaj Društveni centar?

Ovo je mjesto okupljanja, širenja informacija i dijeljenja ideja, edukacija i inovativnih pristupa u djelovanju i razvoju civilnog društva u Karlovcu, te mnogih drugih događanja i djelovanja.

Otvoren je za sve i besplatan za korištenje.