ADRESA SJEDIŠTA
Marina Držića 5, Karlovac
BROJ TELEFONA
0994654274
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Dario Vojak
WEB ADRESA
-
E – MAIL
murga1517@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2017
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
od 100.000 do 500.000
Broj zaposlenih
2
Broj članova
150
Angažman volontera u radu udruge
NE
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
 • Sport
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
 • Djeca s teškoćama u razvoju
 • Sportaši i sportski djelatnici
 • Učenici i/ili studenti
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Sredstva privatnih donatora
 • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Hrvatski baseball savez
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
 • Karlovačka športska zajednica

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Održavanje online edukacija/treninga
 • Organizacija događanja i manifestacija
 • Trening za trenere (TOT)

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Oprema
 • Audio oprema (razglas, miksete)
 • Manji namještaj (stolovi, stolice)
 • Pristup internetu
 • Projektor
 • Različite društvene igre za djecu i odrasle
 • Sportska oprema
Prostor
 • Sportska/plesna dvorana
 • Unutarnji prostor za provedbu različitih aktivnosti - nekomercijalno
 • Vanjsko igralište
Ljudski resursi
 • Administrativno osoblje
 • Treneri/edukatori