ADRESA SJEDIŠTA
Mahično 76, 47286 Mahično
BROJ TELEFONA
00385996511299
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Stjepan Starešinčić
WEB ADRESA
-
E – MAIL
bum.mahicno@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2019
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
od 10.000 do 100.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
38
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
 • Sport
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Volonteri
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
 • Sportaši i sportski djelatnici
 • Učenici i/ili studenti
Vrsta prostora koji se koristi
 • Ne koristimo prostor
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva privatnih donatora

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Organizacija događanja i manifestacija
 • Organizacija grupnih trening vožnji biciklom
 • Organizacija grupnih vožnji uz druženje za opću populaciju
 • Pomoć pri servisu bicikla i biciklističke opreme

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Prostor
 • Unutarnji prostor za provedbu različitih aktivnosti - nekomercijalno
Ljudski resursi
 • Treneri/edukatori
 • Voditelji aktivnosti
 • Volonteri