ADRESA SJEDIŠTA
Banija 18a, Karlovac
BROJ TELEFONA
0959056405
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Saša Kosec
WEB ADRESA
-
E – MAIL
kosecsa@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2003
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
27
Angažman volontera u radu udruge
DA
Područje djelovanja
 • Duhovnost
 • Socijalna djelatnost
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Volonteri
 • Branitelji i veterani ratova
 • Invalidi i stradalnici ratova
 • Umirovljenici
 • Nezaposleni
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Caritas zagrebačke nadbiskupije