ADRESA SJEDIŠTA
Vrbanićev perivoj 4, Karlovac
BROJ TELEFONA
047 422 347, 091 422 3470
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Aleksandra Podrebarac
WEB ADRESA
http://carpediem.hr/
E – MAIL
info@carpediem.hr
GODINA OSNIVANJA
2005
Provedba EU projekata
DA
Prihodi u 2020. godini
od 1.000.000 do 5.000.000
Broj zaposlenih
10
Broj članova
14
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Međunarodna suradnja
 • Socijalna djelatnost
 • Demokratska i politička kultura
 • Ljudska prava
 • Obrazovanje
 • Znanost i istraživanje
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države uz plaćanja naknade
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države bez plaćanja naknade
 • Prostor u privatnom vlasništvu uz plaćanje naknade
Najveći izvori financiranja
 • Sredstva ministarstava i ureda Vlade RH
 • Europski socijalni fond
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Zajednica informativnih centara u Hrvatskoj
 • Hrvatski centar za razvoj volonterstva
 • GOOD inicijativa
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
 • Savez udruga Kaoperativa

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Audio-vizualne radionice
 • Informatička edukacija - rad na računalu
 • Komunikacijske vještine
 • Kreativni rad i izražavanje
 • Međunarodna suradnja
 • Međusektorska suradnja
 • Menadžment volontera
 • Održavanje online edukacija/treninga
 • Organizacija događanja i manifestacija
 • Pisanje i provedba EU projekata
 • Pisanje i provedba manjih projekata
 • Plan razvoja zajednice participativnim tehnikama
 • Pomoć u učenju
 • Trening za nezaposlene
 • Upravljanje udrugama

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Oprema
 • Fotoaparat
 • Fotokopirni aparat
 • Kamera
 • Manji namještaj (stolovi, stolice)
 • Pisač
 • Pristup internetu
 • Projektor
 • Računalo/a
 • Različite društvene igre za djecu i odrasle
 • Skener
Prostor
 • Unutarnji prostor za provedbu različitih aktivnosti - nekomercijalno
 • Uredski prostor za ustupanje/dijeljenje
Ljudski resursi
 • Voditelji projekata
 • Administrativno osoblje
 • Koordinatori/voditelji volontera
 • Stručno osoblje
 • Treneri/edukatori
 • Voditelji aktivnosti
 • Volonteri