ADRESA SJEDIŠTA
Križanićeva 13, 47000 Karlovac
BROJ TELEFONA
0993887207
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Melita Spahić Bezjak
WEB ADRESA
http://freedance.hr
E – MAIL
info@freedance.hr
GODINA OSNIVANJA
2004
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
od 100.000 do 500.000
Broj zaposlenih
2
Broj članova
41
Angažman volontera u radu udruge
DA
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Međunarodna suradnja
 • Demokratska i politička kultura
 • Obrazovanje
 • Znanost i istraživanje
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Volonteri
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
 • Učenici i/ili studenti
 • Udruge i građanske inicijative
 • Žene – općenito
 • Ostali
 • Nezaposleni
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države uz plaćanja naknade
 • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)
 • Sredstva ministarstava i ureda Vlade RH
Član MEĐUNARODNE mreže/asocijacije
 • EFFE
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Clubture
 • Nomadska plesna akademija HR
 • Hrvatski sabor kulture
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
 • Platforma Ka-operativa
 • ZOAKD
 • Kliker