ADRESA SJEDIŠTA
Poste Restante, Karlovac, Ivana Meštrovića 8. Poštanski ured 47107
BROJ TELEFONA
092 2631712
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Boris Stanojević
WEB ADRESA
http://www.david-udruga.hr
E – MAIL
david.udruga7@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2007
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
23
Angažman volontera u radu udruge
NE
Područje djelovanja
  • Ljudska prava
  • Povreda ljudskih prava od strane religija
Ciljana skupina
  • Žrtve nasilja
Vrsta prostora koji se koristi
  • Ne koristimo prostor
Najveći izvori financiranja
  • Sredstva privatnih donatora
  • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Ljudski resursi
  • Voditelji projekata
  • Administrativno osoblje