O Registru udruga i upis u Registar

Online registar organizacija civilnog društva u Karlovcu se izrađuje u okviru istraživanja stanja organizacija civilnog društva (OCD-a) u Karlovcu, stalno nadopunjava i podaci navedeni u Registru su podaci koje o sebi daju same udruge ispunjavanjem upitnika koji sadrže osnovne podatke, ali i dodatne podatke o resursima koje nude korisnicima i svim drugim zainteresiranim stranama. Svrha mu je dodatno umrežiti i promovirati karlovačko civilno društvo i njegovo djelovanje.

Ako ste karlovačka organizacija civilnog društva i želite da se i vaši podaci nađu u našem Registru, molimo vas popunite naš 

Dodatno ćemo vas kontaktirati ukoliko želite podijeliti podatke o svojim resursima (kakve usluge nudite, opremu, prostor, edukacije i slično).

 

Ako ste OCD/udruga koji je već u Registru, a želite izmijeniti svoje podatke, javite nam se na registar.udruga@carpediem.hr