Edukacija Savjeta mladih Grada Karlovca

U subotu 12.11.2022. Udruga gradova provela je edukaciju za članove Savjeta mladih grada Karlovca.

EDUKACIJA SM2