JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIMA: PLANIRAJTE SVOJE AKTIVNOSTI U PROSTORIJI !

Udruga Carpe Diem poziva organizacije civilnog društva, ustanove, inicijative i pojedince koji se bave programima aktivne participacije građana, održivog razvoja, kulture, zdravih stilova života, volonterstva, programima slobodnog vremena i slično na iskazivanje interesa za korištenjem prostora novog Društvenog Centra ''Prostor(i)ja'' na adresi Mije Krešića 4, Karlovac.

U okviru provedbe EU projekta ''Partnerstvo za prostor'', kojeg provodi Udruga Carpe Diem zajedno s partnerima Gradom Karlovcem, Javnom ustanovom Natura Viva, Udrugom za lokalni razvoj 'Turbina promjena', Društvom naša djeca Karlovac, Integrativnim centrom mentalnog zdravlja i Društvom za promicanjem kulture življenja ''Zvono uz Kupu'', Upravno vijeće Projekta ''Partnerstvo za prostor'' poziva sve organizacije civilnog društva, ustanove, inicijative i pojedince da zaključno sa 15. ožujkom 2021. godine ispune obrazac za iskaz interesa za korištenjem prostora Društvenog centra-a ''Prostor(i)ja''. Multimedijalni prostor za održavanje programa je veličine 5x12 metara, dakle 60m2 i ustupa se bez naknade za programe organizacija civilnog društva.

Iskazivanje interesa se odnosi na vremenski period od 15.3.2021. do 1.9.2021. godine uz napomenu da ovaj Poziv služi za planiranje provođenja aktivnosti i programa u Društvenom centru ''Prostor(i)ja'' te se ne odnosi na rezerviranje termina tijekom kalendarskog razdoblja obuhvaćenog ovim Pozivom. Selekcija programa i planiranje aktivnosti će se održati nakon isteka roka za prijavu.

Bitno je još jednom naglasiti kako je ''Prostor(i)ja'', za razliku od Centra za mlade Grabrik otvorena za sve uzraste, od 7 do 107 godina, i time ne predstavlja konkurenciju, nego logičnu nadopunu djelovanju Udruge Carpe Diem. Zato, i staro i mlado, svi od 7 do 107, ako mislite da Prostor(i)ja može 'udomiti' vašu inicijativu ili performans, prijavite svoje programe putem obrasca na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdlGHsi8QTDvjtnxXlIenmdIPCi8BmqR_k6nRvErSFNUwEbQ/viewform

Sve aktivnosti i programi u novom Društvenom centru planirat će se i realizirati sukladno epidemiološkim mjerama u dogovoru sa koordinatorima prostora.