Obilježen Dan Europe u društvenom centru Prostor(i)ja

Povodom Dana Europe u društvenom centru Prostor(i)ja ugostili smo town twinning projekt "We Join Forces for the Green Future Project" u koji su uključeni gradovi Karlovac, Taurage (Litva) i Cine (Turska).  

03

Na okruglom stolu su sudjelovale delegacije iz Turske i Litve, predstavnici Grada Karlovca te mladi, a razgovaralo se o prednostima članstva u EU, razmijenjena su iskustva između zemalja članica (Hrvatska i Litva) i pretpristupne članice Turske, razgovaralo se o položaju i prilikama za mlade kroz programe EU. Naša volonterka Doga Sirin prezentirala je svoj boravak u Karlovcu, u koji je došla prego programa Europskih snaga solidarnosti i svoje djelovanje u udruzi Carpe Diem. Druga tema bila je izbori za Europski parlament pa je nakon rasprave održan kviz upravo na temu Europskog parlamenta i nadolazeći izbori. 

 01

02

04