Provedena Crowdfunding edukacija

Završena je zadnja edukacija na temu Crowdfundinga za OCD-e na području grada Karlovca u sklopu projekta ''Partnerstvo za prostor.''

11.10.2022

Hvala svima na dolasku.