O nama

Udruga Carpe Diem osnovana je 2005. godine s ciljem razvoja kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih te podizanja ukupne kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Tijekom 14 godina djelovanja udruga organizira različite aktivnosti u koje uključuje mlade te svojim djelovanjem utječe na aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Partnerstvo za prostor

Partner je Gradu Karlovcu u provedbi Preventivnog programa grada Karlovca i Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2015. – 2018.

Od 2008. godine udruga vodi Centar za mlade Grabrik i od tada se okreće radu s mladima kroz sva područja djelovanja usvojena Nacionalnim programom za mlade te Gradskim programom za mlade grada Karlovca.

Od 2009. godine pokreće info centar za mlade gdje u partnerstvu s Regionalnim info centrom za mlade UMKI provodi informiranje i savjetovanje mladih u gradu Karlovcu.

2012. godine potpisana je Povelja o partnerstvu i suradnji u informiranju mladih sa Karlovačkom županijom i od tada postaje info centar Karlovačke županije.