ADRESA SJEDIŠTA
Ivana Gundulića 8,Karlovac
BROJ TELEFONA
0989009214
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Gordana Kirinčić
WEB ADRESA
http://chorus-carolostadien.mreza.hr/stranica?p=chorus-carolostadien-261e
E – MAIL
chorus.carolostadien@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
1998
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
34
Angažman volontera u radu udruge
DA
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Međunarodna suradnja
 • Održivi razvoj
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Volonteri
 • Učenici i/ili studenti
 • Umirovljenici
 • Žene – općenito
 • Osobe s invaliditetom i/ili poteškoćama
 • Nezaposleni
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države uz plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Sredstva ministarstava i ureda Vlade RH
 • Sredstva jedinica regionalne/područne samouprave (županije)
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Hrvatski sabor kulture
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
 • ZOAKD