ADRESA SJEDIŠTA
Koritinja 23a
BROJ TELEFONA
0914793207
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Damir Vukić
WEB ADRESA
-
E – MAIL
dvd.koritinja@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
1952
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
65
Angažman volontera u radu udruge
NE
Područje djelovanja
  • Zaštita okoliša i prirode
  • Zaštita i spašavanje
Ciljana skupina
  • Građani – opća populacija
Vrsta prostora koji se koristi
  • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
  • Članarina
  • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
  • Vatrogasna zajednica grada Karlovca