ADRESA SJEDIŠTA
Rudolfa Bićanića 30, Zagreb
BROJ TELEFONA
098 246 578
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Angelika Rosa Bosch
WEB ADRESA
http://www.dorucakzazene.hr
E – MAIL
klarena@zg.t-com.hr
GODINA OSNIVANJA
2011
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
15
Angažman volontera u radu udruge
DA
Područje djelovanja
  • Duhovnost
Ciljana skupina
  • Žene – općenito
Vrsta prostora koji se koristi
  • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
  • Članarina
  • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
  • Audio-vizualne radionice
  • Kreativni rad i izražavanje