ADRESA SJEDIŠTA
Dubrovačka 1, Karlovac
BROJ TELEFONA
099 664 5602 (Igor), 097 699 2131 (Valentina), 091 781 3020 (Branimira)
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Branimira Penić
WEB ADRESA
-
E – MAIL
udruga.drone@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2019
Provedba EU projekata
DA
Prihodi u 2020. godini
od 100.000 do 500.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
13
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Međunarodna suradnja
 • Održivi razvoj
 • Socijalna djelatnost
 • Demokratska i politička kultura
 • Ljudska prava
 • Obrazovanje
 • Znanost i istraživanje
 • Gospodarstvo
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Volonteri
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
 • Učenici i/ili studenti
Vrsta prostora koji se koristi
 • Ne koristimo prostor
Najveći izvori financiranja
 • Erasmus +
 • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • GOOD inicijativa
 • MMH

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Komunikacijske vještine
 • Kreativni rad i izražavanje
 • Lobiranje i zastupanje
 • Međunarodna suradnja
 • Međusektorska suradnja
 • Menadžment volontera
 • Održavanje online edukacija/treninga
 • Organizacijski razvoj
 • Pisanje i provedba EU projekata
 • Pisanje i provedba manjih projekata
 • Trening za nezaposlene
 • Trening za trenere (TOT)
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje udrugama
 • Vođenje/leadership
 • Participacija mladih
 • Društveno poduzetništvo
 • Metodologija neformalnog obrazovanja
 • Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
 • Rad s mladima
 • Metodologija istraživanja

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Oprema
 • Pisač
 • Pristup internetu
 • Računalo/a
 • Različite društvene igre za djecu i odrasle
 • Skener
Ljudski resursi
 • Volonteri