ADRESA SJEDIŠTA
Franca Prešerna 17, 47000 Karlovac
BROJ TELEFONA
098 331 761
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Tomislav Hauptfeld
WEB ADRESA
-
E – MAIL
tomandi357@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2005
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
19
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
 • Facebook: Tomislav Hauptfeld
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Prikazivanje povjesnih osoba Karlovca i KŽ
 • U raznim prigodama
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Učenici i/ili studenti
 • Ostali
Vrsta prostora koji se koristi
 • Ne koristimo prostor
Najveći izvori financiranja
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Volonterski rad (volonterski doprinos udruzi)
 • Sredstva jedinica regionalne/područne samouprave (županije)
 • Nešto drugo