ADRESA SJEDIŠTA
Ljudevita Šestića 1
BROJ TELEFONA
047/412-377 (116)
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Lidija Šajatović
WEB ADRESA
http://www.dkkz.hr
E – MAIL
dkk@gkka.hr
GODINA OSNIVANJA
1998
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
32
Angažman volontera u radu udruge
NE
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Obrazovanje
 • Znanost i istraživanje
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva privatnih donatora
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Hrvatsko knjižničarsko društvo.

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Kreativni rad i izražavanje
 • Međusektorska suradnja
 • Održavanje online edukacija/treninga
 • Organizacija događanja i manifestacija
 • Pisanje i provedba manjih projekata

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Ljudski resursi
 • Blagajnik
 • Glavni urednik i članovi uredništva stručnog časopisa