ADRESA SJEDIŠTA
Maksimilijana Vrhovca 13
BROJ TELEFONA
091 784 0616
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Renata Sumina
WEB ADRESA
http://dnd-gradkarlovac.hr
E – MAIL
dndkarlovac1@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
1997
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
16
Angažman volontera u radu udruge
DA
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
 • Zaštita zdravlja
 • Zaštita okoliša i prirode
 • Ljudska prava
 • Obrazovanje
 • Znanost i istraživanje
Ciljana skupina
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
 • Djeca s teškoćama u razvoju
 • Učenici i/ili studenti
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države uz plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Glazbene radionice
 • Kreativni rad i izražavanje

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Oprema
 • Manji namještaj (stolovi, stolice)
 • Pisač
 • Pristup internetu
 • Različite društvene igre za djecu i odrasle
Prostor
 • Unutarnji prostor za provedbu različitih aktivnosti - nekomercijalno
Ljudski resursi
 • Voditelji projekata
 • Koordinatori/voditelji volontera
 • Voditelji aktivnosti
 • Volonteri