ADRESA SJEDIŠTA
Mahično 60 B, 47286 Mahično
BROJ TELEFONA
0912732233
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Nedeljko Bukovšek
WEB ADRESA
-
E – MAIL
dvd.mahicno@193.vzkz.hr
GODINA OSNIVANJA
1936
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
od 10.000 do 100.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
81
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
 • Dvd Mahično (Facebook)
Područje djelovanja
 • Zaštita okoliša i prirode
 • Sport
 • Obrazovanje
 • Znanost i istraživanje
 • Zaštita i spašavanje
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Ostali
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Sredstva jedinica regionalne/područne samouprave (županije)