ADRESA SJEDIŠTA
Borlin 76, Karlovac
BROJ TELEFONA
091/9234 267
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Renata Pešut
WEB ADRESA
-
E – MAIL
fd.karlovac@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2014
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
0
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
  • Facebook - Felinološko društvo Karlovac
Područje djelovanja
  • Promicanje i unapređenje felinologije
Ciljana skupina
  • Građani – opća populacija
  • Ljubitelji životinja
  • Mladi – opća populacija
  • Djeca do 18 godina – opća populacija
Vrsta prostora koji se koristi
  • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
  • Članarina
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
  • Savez felinoloških društava Hrvatske