ADRESA SJEDIŠTA
Gornje Mekušje 30
BROJ TELEFONA
098 700221
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Ivančica Plemić
WEB ADRESA
-
E – MAIL
ivancica.plemic@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2007
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
15
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
  • Facebook Folklorna družina Vuga
Područje djelovanja
  • Kultura i umjetnost
Ciljana skupina
  • Građani – opća populacija
Vrsta prostora koji se koristi
  • Prostor u privatnom vlasništvu bez plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
  • Članarina
  • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
  • Sredstva jedinica regionalne/područne samouprave (županije)
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
  • Hrvatski sabor kulture
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
  • ZOAKD