ADRESA SJEDIŠTA
Kalvarija 2c, 47000 Karlovac
BROJ TELEFONA
0915524991
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Igor Palajsa
WEB ADRESA
-
E – MAIL
pk.breza@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2007
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
10
Angažman volontera u radu udruge
NE
Područje djelovanja
  • Sport
Ciljana skupina
  • Sportaši i sportski djelatnici
Vrsta prostora koji se koristi
  • Ne koristimo prostor
Najveći izvori financiranja
  • Članarina
  • Sredstva privatnih donatora