ADRESA SJEDIŠTA
P. Miškine 4, Karlovac
BROJ TELEFONA
098 331740
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Mladen Matan
WEB ADRESA
-
E – MAIL
zheki.bedic@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
2015
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
Manje od 10.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
17
Angažman volontera u radu udruge
NE
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
  • Hobistička djelatnost (filatelisti | kartaške i sl.)
Ciljana skupina
  • Građani – opća populacija
  • Mladi – opća populacija
  • Umirovljenici
Vrsta prostora koji se koristi
  • Ne koristimo prostor
Najveći izvori financiranja
  • Članarina