ADRESA SJEDIŠTA
Cesarčeva 3, 47000 Karlovac
BROJ TELEFONA
098 456 465
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Krunoslav Rogić
WEB ADRESA
-
E – MAIL
krogic@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
1986
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
od 10.000 do 100.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
35
Angažman volontera u radu udruge
NE
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
 • Kultura i umjetnost
Ciljana skupina
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države uz plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Sredstva ministarstava i ureda Vlade RH
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • Hrvatski sabor kulture
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
 • ZAKUD Karlovačke županije

USLUGE

Ovdje su navedene edukacije/usluge koje OCD pruža svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Edukacija
 • Glazbene radionice

RESURSI

Ovdje su navedeni osnovni materijalni i nematerijalni resursi kojima OCD raspolaže i nudi svojim korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama.
Oprema
 • Glazbeni instrumenti
Ljudski resursi
 • Treneri/edukatori