ADRESA SJEDIŠTA
Rakovac 1, Karlovac
BROJ TELEFONA
0981725257
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA/CE
Željko Mrljak
WEB ADRESA
-
E – MAIL
rkdubovac047@gmail.com
GODINA OSNIVANJA
1998
Provedba EU projekata
NE
Prihodi u 2020. godini
od 10.000 do 100.000
Broj zaposlenih
0
Broj članova
100
Angažman volontera u radu udruge
DA
Dodatne web stranice / socijalne mreže
Područje djelovanja
 • Zaštita zdravlja
 • Sport
Ciljana skupina
 • Mladi – opća populacija
 • Volonteri
 • Djeca do 18 godina – opća populacija
 • Sportaši i sportski djelatnici
 • Učenici i/ili studenti
Vrsta prostora koji se koristi
 • Prostor u vlasništvu grada/županije/države uz plaćanja naknade
Najveći izvori financiranja
 • Članarina
 • Sredstva jedinica lokalne samouprave (gradovi | općine)
 • Sredstva jedinica regionalne/područne samouprave (županije)
Član MEĐUNARODNE mreže/asocijacije
 • EHF
Član NACIONALNE mreže/asocijacije
 • HRS
Član LOKALNE/REGIONALNE mreže/asocijacije
 • RSKŽ