4. javni poziv za iskaz interesa za korištenje prostora Društvenog centra ''Prostor(i)ja''

U okviru provedbe EU projekta ''Partnerstvo za prostor'', kojeg provodi Udruga Carpe Diem zajedno s partnerima Gradom Karlovcem, Javnom ustanovom Natura Viva, Udrugom za lokalni razvoj 'Turbina promjena', Društvom naša djeca Karlovac, Integrativnim centrom mentalnog zdravlja i Društvom za promicanjem kulture življenja ''Zvono uz Kupu'', Upravno vijeće Projekta ''Partnerstvo za prostor'' poziva sve organizacije civilnog društva, ustanove, inicijative i pojedince da zaključno sa 17.06.2022. godine ispune obrazac za iskazinteresa za korištenjem prostora Društvenog centra-a ''Prostor(i)ja''.

Društveni centar se nalazi na adresi Mije Krešića 4, Karlovac, a prostor za održavanje programa je veličine 100 m2 i ustupa se bez naknade za programe organizacija civilnog društva.

IMG 2453

Iskazivanje interesa se odnosi na vremenski period od 1.7.2022. do 1.11.2022. godine uz napomenu da ovaj Poziv služi za planiranje provođenja aktivnosti i programa u Društvenom centru ''Prostor(i)ja'' te se ne odnosi na rezerviranje termina tijekom kalendarskog razdoblja obuhvaćenog ovim Pozivom.

Ovaj Poziv za iskaz interesa za korištenjem prostora Društvenog Centra ''Prostor(i)ja'' služi kako bi Upravno vijeće ''Partnerstvo za prostor'', koje je nadležno za upravljanje i provedbu aktivnosti u Društvenom centru ''Prostor(i)ja'', pravovremeno planiralo aktivnosti, provelo selekciju programa, planiralo financijsku konstrukciju aktivnosti, te tehničku i logističku podršku pri provedbi aktivnosti. Poziv je usmjeren prema organizacijama civilnog društva, ustanovama, inicijativama i pojedincima koji se u svome radu prvenstveno bave programima aktivne participacije građana, održivog razvoja, kulture, zdravih stilova života, volonterstva, programima slobodnog vremena, sporta, građanskog odgoja i obrazovanja, tehničke kulture, popularizacije STEM-a, programima vezanima uz odnos čovjeka i prirode, te ostalim programima i aktivnostima.

 Tekst poziva nalazi se na sljedećem linku: https://bit.ly/391oiHm

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na e-mail adresu: prostorija@carpediem.hr

 

------------------
Projekt 'Partnerstvo za prostor' UP.04.2.1.07.0159 ukupne vrijednosti 1.757.330,43 kuna je financiran bespovratnim sredstvima osiguranim iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.493.730,87 kuna (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 263.599,56 kuna (15%). Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade RH.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih CARPE DIEM i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.