Brankica i Vlado Petrović - ''Urbanizam u Karlovcu''

U društvenom centru "Prostorija", u utorak 18. listopada s početkom u 19 sati karlovački arhitekti i urbanisti Brankica i Vladimir Petrović održati će predavanje "Urbanizam u Karlovcu" o prošlosti, sadašnjosti i perspektivama prostornog planiranja u Karlovcu. 

urbanizam

Društveni centar "Prostorija" je uređen i otvoren u sklopu projekta "Partnerstvo za prostor", Udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih "Carpe Diem". Osim za organizacije civilnog društva, Društveni centar „Prostorija“ otvoren je i za širu javnost, za zainteresirane građane, a kroz ova tematska predavanja vjerujemo da će građani upoznati prostor i dalje ga koristiti za informiranje, ali i sudjelovati u kreiranju sadržaja.