Zašto aktivizam? - 20 godina Eko Pana

U društvenom centru "Prostorija", Mije Krešića 4, u Karlovcu u ponedjeljak 17. listopada s početkom u 19 sati aktivisti Pana, udruge za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca, Ivana Francisković Olrom, Jasmina Čolić i Martin Ladika održati će povodom 20. obljetnice postojanja ove organizacije civilnog društva predavanje o važnosti građanskog aktivizma.

Eko pan

Društveni centar "Prostorija" je uređen i otvoren u sklopu projekta "Partnerstvo za prostor", Udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih "Carpe Diem". Osim za organizacije civilnog društva, Društveni centar „Prostorija“ otvoren je i za širu javnost, za zainteresirane građane, a kroz ova tematska predavanja vjerujemo da će građani upoznati prostor i dalje ga koristiti za informiranje, ali i sudjelovati u kreiranju sadržaja.